Stäng
Kapkostnad list 12, 14, 16 och 17/list
Kapkostnad list 12, 14, 16 och 17/list